REGULAMIN

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARóW W SKLEPIE INTERNETOWYM I. Postanowienia ogólne Sklep internetowy firmy działający pod adresem www.odlewnia.net prowadzony jest przez firmę Odlewnia Metali Nieżelaznych z siedzibą w Skrzynkach, ul Łąkowa 2, 62-035 Kórnik.
Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów oferowanych przez Odlewnia Metali Nieżelaznych.
Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu podawane są w polskich złotych.
II.Warunki dokonywania zakupów i składania zamówień
Zamówienia można składać poprzez:
- formularz zamówieniowy zamieszczony na stronie internetowej sklepu
- e-mailem na adres: odlewniaskrzynki@interia.pl
- bezpośrednio w siedzibie firmy
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
W przeciwnym razie Klient zostanie poinformowany o czasie realizacji zamówienia.
W takim przypadku możliwa jest zmiana zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania oraz rezygnacja z zamówienia.
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która doręczana jest Kupującemu wraz z zamówionymi towarami.
III. Zawarcie i rozwiązanie umowy
Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą przyjęcia i potwierdzenia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
IV.Sposoby płatności
- przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy; zamówiony towar wysyłany jest po wpłynięciu pieniędzy na nasz rachunek
- gotówką u Sprzedawcy
V. Warunki dostawy
- przy dostawie kurierem i płatności przelewem: do 5kg - 21,00 zł netto, z VAT 25,83 zł
- odbiór w siedzibie firmy - bezpłatnie
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Kupujący.
VI. Gwarancje oraz wyłączenia odpowiedzialności Sprzedawcy
Wszelkie towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego objęte są gwarancja producenta.
VII. Reklamacje
Jeżeli po wydaniu przesyłki Kupującemu przez kuriera bądź po wydaniu Kupującemu zamówionych towarów z magazynu firmy, Kupujący stwierdzi wady zamówionych towarów lub niezgodność dostarczonych towarów z zamówieniem wówczas zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić firmę o zauważonych wadach.
Odlewnia rozpatrzy reklamacje niezwłocznie.
Towar wadliwy wymieniony zostanie na nowy lub zwróci równowartość ceny zakupionego towaru.
VIII. Odpowiedzialność
Sprzedawca dołoży starań, aby jego świadczenia były na wysokim poziomie oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Kupujący korzystają ze strony www, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
IX. Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
W przypadku wystąpienia sporu strony będą dążyć do jego polubownego rozwiązania.